LITGRID AB

Lietuvos elektros energijos sistema

Už elektros energijos perdavimo Lietuvoje tęstinumą atsakinga yra akcinė bendrovė LITGRID AB, kuri kontroliuoja Lietuvos energetinės sistemos darbą ir plėtoja elektros perdavimo tinklą, užtikrina elektros energijos perdavimą į valstybines skirstomojo tinklo sistemas.. Litgrid AB priklauso 50 proc. LitPol Link sp. z o.o. akcijų.


Daugiau informacijos apie Litgrid AB

Vilija Railaitė - Komunikacijos vadovė
+370 5 278 2361
vilija.railaite@litgrid.eu