LitPol Link

„LitPol Link“ įmonė, tai 2008 metų gegužės 19 dieną įkurta bendrovė, koordinuojanti tarptautinius Lietuvos-Lenkijos elektros perdavimo jungties parengiamuosius ir statybos įgyvendinimo darbus. Penkiasdešimt procentų „LitPol Link“ bendrovės akcijų priklauso Lenkijos perdavimo sistemos operatoriui - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), likusiųjų penkiasdešimties procentų savininkė – Lietuvos perdavimo sistemos operatorius ,,Litgrid“ AB.


Pagrindiniai „LitPol Link“ įmonės tikslai:

  • paruošti ir suderinti naujos jungties lokalizacijos trasą;
  • įvertinti jungties poveikį aplinkai ir paruošti bei suderinti poveikio aplinkai ataskaitą;
  • spręsti žemės nuosavybės klausimus;
  • atlikti visus kitus būtinus parengiamuosius darbus;
  • parengti ir suderinti jungties techninį projektą;
  • spręsti reikalingų leidimų, licencijavimo klausimus;
  • koordinuoti tarptautinius statybos įgyvendinimo darbus;
  • tarptautinės komunikacijos, bendrų socialinės atsakomybės projektų realizacija;

„LitPol Link“ įmonė koordinuoja tarptautinius elektros perdavimo jungties parengiamuosius ir statybos vykdymo darbus susijusius su  - 400 kV dvigrande elektros perdavimo oro linija tarp Alytaus ir Elk‘o, 500 MW galios modernia elektros energijos keitiklių stotimi Back-to-Back ir 400 kV pastote Alytuje, bei modernizuotomis pastotėmis – 400/110 kV Elk‘e ir 330/110 kV Alytuje. Naujoji elektros energijos jungtis suteiks galimybę Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms įsijungti į Vakarų Europos energetikos sistemą. Šio projekto sėkmingas įgyvendinimas, tai vienas iš svarbiausių strateginių Europos Sąjungos  tikslų pasiekimas. “LitPol Link projekto vertė viršija 550 mln. EUR.

LitPol Link" Sp. z o.o. valdyba

Maciej Ancerowicz,  Valdybos pirmininkas


Litgrid AB dalis

50%

PSE S.A. dalis

50%

Investicijos vertė

550 mln. EUR
Įmonės rekvizitai:

"LitPol Link" Sp. z o. o.
Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna
Lenkija

PVM mokėtojo kodas: 525-243-12-80
Įmonės kodas:: 141494085
Įstatinis kapitalas: 2,000,000 PLN