PSE S.A.

Lenkijos elektros energijos sistema

Lenkijoje už elektros energijos perdavimo stabilumą atsako PSE S.A., kuri yra valstybinis perdavimo sistemos operatorius. PSE S.A. priklauso 50 proc. LitPol Link sp. z o.o. akcijų.

PSE S.A. užduotis tai atitinkamos kokybės elektros energijos perdavimas klientams visoje valstybėje, o taip pat perdavimo pajėgumo pateikimas tarpvalstybiniuose mainuose. Bendrovė PSE S.A. yra atsakinga už valstybinės perdavimo sistemos funkcionavimo saugumą, eksploataciją, priežiūrą, remontus bei būtinus perdavimo tinklo plėtros darbus.

Bendrovė PSE S.A., kaip aukštos įtampos pastočių ir linijų savininkė, efektyviai palaiko tinklo srautą perdavimo sistemoje išlaikant elektros energijos perdavimo patikimumą ir kokybę bei koordinuoja 110 kV tinklo darbų dalį bendradarbiaujant su skirstymo sistemų operatoriais (SSO). Lenkijos elektros energijos sistema tai didžiausia sistema Vidurinėje ir Rytinėje Europoje. Dalijasi į tokias sritis, kaip: elektros energijos gamyba (nacionalinis tinklas, šiluminės elektrinės bei pasklidieji šaltiniai) bei elektros energijos perdavimas – energijos transportas iš elektrinės į elektros energijos pastotes, atliekamas per aukštos įtampos tinklus (220 kV bei 400 kV), o taip pat elektros energijos paskirstymas ir perdavimas galutiniams vartotojams per paskirstymų sistemų operatorių tinklus (įtampa 110 kV ir daugiau), galutiniams vartotojams. PSE atlieka perdavimo sistemos vaidmenį remiantis turimu aukštos įtampos tinklu, kurį sudaro (duomenys 2013 metų gruodžio 31 dienai):

- 246 linijos, kurių bendras ilgis tai 13 519 km, tame:

  • 1 linija su 750 kV įtampa, ilgis 114 km,
  • 77 linijos su 400 kV įtampa, bendras ilgis 383 km,
  • 168 linijos su 220 kV įtampa bendras ilgis 8 022 km,

- 103 aukštosios įtampos stotys

- Povandeninis jūrinis sujungimas 450 kV DC Lenkija – Švedija, bendras ilgis 254 km


Daugiau informacijos apie PSE S.A.

Beata Jarosz - Komunikacijos vadovė
(+48 22) 242 19 27
beata.jarosz@pse.pl