Santrauka

Lietuva ir Lenkija kartu įgyvendina strateginį Europos Sąjungos elektros energetikos projektą – elektros perdavimo jungtį „LitPol Link“, kuri pirmą kartą sujungs Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Vakarų Europos elektros perdavimo infrastruktūras.
„LitPol Link“ jungtį įgyvendina Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai -  Litgrid AB  ir Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.). Projekto įgyvendinimo darbus tarpvalstybiniu mastu koordinuoja bendra Lietuvos-Lenkijos bendrovė „LitPol Link“ Sp. z o.o.   Pirmo etapo jungties perdavimas eksploatacijai planuojamas 2015 metų pabaigoje.


400 kV elektros linijų ilgis

163 km

Jungties galia

500 MW

Planuojama investicijos pabaiga

2015 m.
Pagrindiniai duomenys:
  • 500 MW galios elektros perdavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos.
  • Statoma aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros perdavimo oro linija nuo Elk‘o Lenkijoje iki Alytaus Lietuvoje. Elektros perdavimo oro linijos bendras ilgis yra 163 kilometrai, iš kurių 51 km oro linijos tęsis Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų  rajonuose, bei 112  km –  Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mozūrijos vaivadijas.
  • Statomos 400kV elektros energijos transformatorių pastotės – Ełk Bis Lenkijoje ir Alytuje Lietuvoje.
  • Rekonstruojama ir plečiama 330kV transformatorių pastotė Alytuje Lietuvoje.
  • Šalia Alytaus pastotės statomas vienas sudėtingiausių jungties komponentų – 500MW galios aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpas „back-to-back“. Šio įrenginio technologija skirta sujungti ir suderinti skirtingais parametrais veikiančias Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemas.
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
  • Jungties eksploatacija - nuo 2015 metų pabaigos.

Nauja elektros energijos perdavimo jungtis suteiks galimybę Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims prisijungti prie Vakarų Europos elektros perdavimo tinklų infrastruktūros. Projektą, kurio vertė yra daugiau nei 550 mln. eurų, planuojama užbaigti 2015 m. gruodžio mėnesį. Projektas yra įtrauktas į Europos Sąjungos strateginių projektų sąrašą. Šis projektas turi ypatingą reikšmę Baltijos jūros regione ir leis Lietuvai integruotis į Vakarų Europos elektros tinklų infrastruktūrą, diversifikuoti elektros energijos tiekimo šaltinius bei sukurti bendrą Europos elektros energijos rinką. ,,Elektros energijos tiltas tarp Lietuvos ir Lenkijos“ ne tik įgalins šalis keistis elektros energija, bet ir sujungs vadinamąjį Baltijos elektros žiedą Baltijos jūros šalių tinklų regione. Padidins elektros perdavimo tinklų operavimo saugumą, užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą, bei atvers naujas galimybes prekiauti elektros energija regione.

Tai yra prioritetinis Europos Sąjungos elektros energijos jungties projektas, kurio dėka iš Europos žemėlapio išnyks vis dar esamos elektros energetinės salos ir jis prisidės prie vidinės elektros energijos rinkos Europoje kūrimo. Artūras Vilimas, ,,LitPol Link“ įmonės valdybos pirmininkas

Šiuo metu, abiejose šalyse, projekto įgyvendinimo darbai vyksta pagal numatytą grafiką. Sklandžiai realizuoti tokio dydžio investiciją įmanoma tik abiem perdavimo sistemų operatoriams bei visoms įsitraukusioms šalims koordinuotai derinant visus būtinus įgyvendinimo veiksmus ir darniai keičiantis būtina projekto informacija. Veikiantis ,,elektros energijos tiltas“  reikšmingai padidins energetinio tiekimo saugumo lygį Lietuvoje ir šiaurės rytų Lenkijoje. Užbaigta elektros jungtis taps prieinama elektros energijos rinkos dalyviams jau nuo 2016 metų pradžios.

400 kV elektros perdavimo oro linijos ilgis Lenkijoje, nuo Elk‘o iki valstybinės sienos su Lietuva, sudaro 112 km, tuo tarpu Lietuvos teritorijoje, nuo valstybinės sienos su Lenkija iki Alytaus, ilgis sudaro  51 km. Atsižvelgiant į tai, kad elektros jungtis sujungs dvi savarankiškai nesinchroniniu režimu dirbančias elektros energijos perdavimo sistemas, Alytuje numatyta pastatyti aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių stotį. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo tinklai iki šiol veikia sinchroniškai su IPS / UPS sistema, o Lenkijos elektros perdavimo tinklas yra integruotas ir darniai sinchroniškai dirba su kontinentinės Europos sistema. Naujai statomas 500 MW galingumo nuolatinės srovės intarpas su nauja 400kV pastote leis tarpusavyje sujungti ir veikti Lenkijos ir Lietuvos elektros perdavimo sistemoms. Taip pat papildomai modernizuojamos  pastotės abejuose jungties pusėse -  330 / 110 kV pastotė Lietuvoje Alytuje bei 400 / 110kV pastotė Lenkijoje Ełk Bis, kurios padės paskirstyti tiekiamą elektros energiją abiejų šalių tinkluose.

Laikantis numatyto plano, 2015 metų pabaigoje Lenkija ir Lietuva bus integruotos su Baltijos jūros šalių elektros energijos perdavimo tinklų sistema. Šis projektas yra vadinamojo Baltijos elektros žiedo integrali dalis. Jis sustiprins regioninę šalių integraciją bei bendradarbiavimą ir sukurs naujas galimybes prekiauti elektros energija. Artūras Vilimas, ,,LitPol Link“ įmonės, valdybos pirmininkas

Tiesiant elektros energijos perdavimo jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos, Lenkijos pusėje įgyvendinama net vienuolika vidinių investicinių projektų. Statomos ir modernizuojamos elektros energijos perdavimo oro linijos bei pastotės Mazovijos, Palenkės ir Varmijos Mozūrijos vaivadijų teritorijoje t.y. keturios elektros energijos perdavimo linijos, kurių bendras ilgis siekia apie 400 km bei septynios elektros energijos perdavimo pastotės. Tarp pastočių Ełk Bis ir Alytus,  Lenkijoje bus pastatyta 297 vienetai 400 kV aukštos įtampos oro linijos atramų, tuo tarpu Lietuvos teritorijoje –150 vienetų.

2015 metų rugsėjo ir spalio mėnesiais planuojama pradėti testuoti pastatytus nuolatinės srovės intarpo įrenginius Alytuje, kuriuos atliekant abi elektros energijos perdavimo sistemos jau privalo būti fiziškai sujungtos ir turėti galimybę tiekti elektros energiją. 2015 metų lapkritį ir gruodį planuojama atlikti jungties bandomuosius testavimo darbus po apkrova, prieš galutinai užbaigiant elektros jungties statybą bei atidavimą eksploatuoti.

Bendra Lietuvos ir Lenkijos bendrovė „LitPol Link“ Sp. z. o. o. buvo įkurta 2008 metais siekiant įgyvendinti Lenkijos ir Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklų sujungimo projekto parengiamuosius ir statybos darbus. Penkiasdešimt procentų „LitPol Link“ bendrovės akcijų priklauso Lenkijos perdavimo sistemos operatoriui - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), likusiųjų penkiasdešimties procentų savininkė – Lietuvos perdavimo sistemos operatorius ,,Litgrid“ AB.

„LitPol Link“ įmonė koordinuoja tarptautinius Lietuvos-Lenkijos elektros perdavimo jungties parengiamuosius ir statybos vykdymo darbus, skatina abiejų šalių perdavimo sistemų operatorių tarpusavio bendradarbiavimą. „LitPol Link“ bendrovė vykdo jungties parengiamųjų ir statybos darbų koordinavimo darbus, susijusius su 400 kV dvigrande elektros perdavimo oro linija tarp Alytaus ir Elk‘o, 500 MW galios modernia elektros energijos keitiklių stotimi Back-to-Back ir 400 kV pastote Alytuje, bei modernizuotomis pastotėmis – 400/110 kV Elk‘e ir 330/110 kV Alytuje. Taip pat įmonė atlieka informacinius projekto viešinimo veiksmus susijusius su investicijomis abejuose šalyse bei vykdo bendrus socialinės atsakomybės projektus. Bendrovės „LitPol Link“ valdyba, bendradarbiaudama su savo akcininkais bei atskirų investicinių projektų statybų darbų vykdytojais, realizuoja atvirą projekto informacijos viešinimo politiką, dalyvauja susitikimuose su suinteresuotų šalių atstovais bei žurnalistais, rengia pranešimus konferencijose bei organizuoja spaudos konferencijas statybų aikštelėse Lenkijoje bei Lietuvoje, siekdama kuo sklandžiau perduoti ir viešinti susijusią su projektu informaciją visoms suinteresuotoms šalims.

Filmas apie statybos darbų pažangą, 2014 Rugpjūčio 8 d.