Saugumas

LitPol Link“ jungtis sujungs ES energijos rinkas, integruojant Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) elektros energijos sistemas su kitomis ES rinkomis, įskaitant Lenkijos rinką, ir įgalins patikimiau tiekti elektros energiją vartotojams. Europos Komisijos atstovų nuomone, jungtis „LitPol Link“ taip pat padės sumažinti Baltijos šalių, vis dar prijungtų prie Rusijos energetinio tinklo, priklausomybę.


Žinome, koks svarbus yra energetinio saugumo bei energijos tiekimo patikimumo klausimas, taip pat galime numanyti, kaip stipriai dabar tai patiria Lenkija ir Baltijos šalys. Tokie projektai kaip LitPol Link atsako į problemišką energetinės priklausomybės klausimą, jie yra esminiai užbaigiant vientisą integruotą Europos energijos rinką Johannesas Hahnas, ES Regioninės politikos komisaras

„LitPol Link“ jungties nauda nustatoma orientuojantis į svarbiausią vertybę – saugumo ir energijos tiekimo patikimumo didinimą regione bei galimybę vykdyti elektros energijos mainus su Vakarų Europos šalimis. Ši jungtis – tai plano sujungti Baltijos šalių energijos rinkas BEMIP dalis, kuriuo siekiama iki 2015 metų sujungti Baltijos jūros regiono valstybių energetines sistemas bei likviduoti energetiškai atskirtas teritorijas, esančias Europos Sąjungoje.

Abiejų įgyvendinančių šalių mastu „LitPol Link“ projekto įgyvendinimas padės išplėsti nacionalinį elektros energijos perdavimo tinklą šiaurės rytų Lenkijos regione bei pietų Lietuvoje, kartu pagerins sistemos darbą ir padidins elektros energijos sistemos saugumą bei perdavimo pajėgumą, vykdant tarpvalstybinius mainus. Veikiantis ,,elektros tiltas“ reikšmingai padidins energetinio tiekimo saugumo lygį ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir visame Baltijos jūros šalių regione.

Elektros energijos jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos tiesimas, taip pat suteikia galimybę ekonomiškai plėtoti sujungtus regionus. Energetikos sistemos pertvarkymas bei plėtra  padeda sustiprinti užtikrintumą ir elektros energijos tiekimo patikimumą ateityje, o tai įgalina planuoti ekonomikos plėtrą regionuose. Elektros energijos perdavimo tinklo plėtra ne tik padidins stabilaus elektros tiekimo saugumą, bet ir suteiks galimybę ekonomikai augti bei įgalins padidinti regionų privalumus potencialių investitorių akyse.

Šiandien jau esame baigiamajame projekto etape t.y. statybos darbų vykdymo etape, kuris trunka kiek ilgiau nei du metus, tačiau verta priminti, kad projekto parengiamasis etapas, kartu su būtinais projekto planavimo darbais Lenkijoje bei Lietuvoje, iki leidimų statyti gavimo, truko daugiau nei penkerius metus Artūras Vilimas, ,,LitPol Link“ įmonės valdybos pirmininkas

Filmas apie LitPol Link projektą