Techninis sprendimas

Tarpsisteminę elektros energijos perdavimo jungtį „LitPol Link“ tarp Lenkijos ir Lietuvos sudarys – 400 kV dvigrandė elektros perdavimo oro linija tiesiama tarp Elk‘o Lenkijoje ir Alytaus Lietuvoje, naujai statomas 500 MW galingumo nuolatinės srovės intarpas back-to-back su 400 kV pastote Alytuje Lietuvoje, taip pat papildomai modernizuojamos ir išplečiamos pastotės abejuose jungties pusėse - 330/110 kV pastotė Alytuje Lietuvoje bei 400/110 kV pastotė Ełk Bis su esama 220/110 kV Ełk pastote Lenkijoje.

1.      400/110 kV pastotė Ełk Bis Lenkijoje

Pastotė Ełk Bis – tai nauja 400/110 kV pastotė statoma antžemine technologija, užima apie 12 hektarų teritoriją. 400 kV Ełk Bis skirstyklą su 400 kV elektros energijos perdavimo tinklu sujungs 400 kV dvigrandė elektros perdavimo oro linija iki Lomžos Lenkijoje bei dvigrandė 400 kV linija iki Alytaus Lietuvoje. 110 kV lygyje sujungs su esančia 220/110 kV Ełk pastote. Skirstyklos prijungimo sistema turės rezervinių laukų dėl  numatomų reaktyviosios galios kompensavimo sistemų.

Pastotės Ełk Bis rangovas: Elfeko S.A.

2.      400 kV elektros energijos perdavimo oro linija Lietuvoje ir Lenkijoje

Bendras oro linijos ilgis - 163 km. Lietuvoje linija tęsiasi apie 51 km per Alytaus ir Lazdijų rajonus, o Lenkijos teritorijoje - 112 km ilgio linija eina per 10 valsčių Palenkės ir Varmijos–Mozūrijos vaivadijose. Nustatant liniją nuspręsta, kad linijos atkarpos tiesiamos virš miškų bus atliktos ant viršmiškinės konstrukcijos atramų, dėl miško iškirtimo išvengimo. Pagal projektą bus pastatyta 297 atramos Lenkijos pusėje bei 150 Lietuvos pusėje. Vidutinis elektros perdavimo oro linijos atramų konstrukcijų aukštis yra apie 60 metrų, o atramų virš miško sieks 100 metrų. Vidutinis atstumas tarp atramų tai 300- 450 m. Faziniai elektros perdavimo linijos laidai bus pagaminti kaip trilaidė sistema, susidedanti iš plieno ir aliuminio laidų tipo AFL-8 350 mm2. 400 kV elektros perdavimo oro linijai nustatyta, laikantis nustatytų erdvės planavimo standartų, 70 m pločio technologinė juosta. Nustatytos technologinės juostos ribose taikomi užstatymo ir planavimo apribojimai, leidžiantys atlikti atitinkamą servisą ir prieigą įrangos sugedimo metu.

Apytikslis ,,LitPol Link” linijos trasos nutiesimas.

Elektros linijos rangovas Lenkijoje: IDS-BUD S.A., Enprom Sp. z o.o.
Elektros linijos rangovas Lietuvoje: A.Žilinskio ir ko UAB

3.      400 kV skirstykla Alytuje Lietuvoje

400kV skirstykla užims 1,5 hektaro teritoriją ir bus statyta antžemine statybos technologija, betarpiškai prie HVDC back-to-back intarpos. Jos užduotis tai einančios iš Ełk Bis 400KV linijos sujungimas su BtB intarpu. Siekiant transformuoti įtampą, skirstykloje bus naudojami vienos fazės 400 / 58,4 kV transformatoriai.

Skirstyklos rangovas: ABB AB Sweden

4.      500 MW aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių stotis „back-to-back“ Alytuje Lietuvoje

500 MW aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpas „back-to-back“ įrengtas Alytaus pastotėje. Tai technologiškai sudėtinga aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių tiristorinė technologija leidžianti sujungti energetines sistemas, kurios kitu būdu negalėtų būti sujungtos. Kadangi jungiamos dvi savarankiškai nesinchroniniu režimu dirbančios elektros energijos perdavimo sistemos, būtina pastatyti „energetinę sankabą“. Sudaro ją du pagrindiniai elementai: pastotė, kuri konvertuoja kintamąją srovę į nuolatinę ir antros konvertuojančios nuolatinę srovę į kintamąją. Dėl to kad abi pastotės yra vienoje vietoje, toks sprendimas vadinamas yra back-to-back. Elektros tiltas sujungs dvi savarankiškai nesinchroniniu režimu dirbančias elektros energijos perdavimo sistemas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos veikia sinchroniškai su IPS / UPS sistema, o Lenkijos perdavimo tinklas yra integruotas ir darniai sinchroniškai dirba su kontinentinės Europos sistema.

500 megavatų (MW) galios aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpas – tai 100 metrų pločio ir 350 metrų ilgio unikalus ir pagal specialų užsakymą projektuojamas bei statomas įrenginys. Intarpas leidžia siųsti elektros energiją dviem kryptimis, tai yra iš Lietuvos į Lenkiją ir iš Lenkijos į Lietuvą. Keitiklių stotyje iš viso bus sumontuoti 8 transformatoriai, iš kurių 2 bus rezerviniai.

Skirstyklos rangovas: ABB AB Sweden

5.      330/110 kV pastotės modernizavimas ir plėtra Alytuje Lietuvoje

330/110/10 kV pastotė šalia Alytaus miesto yra viena svarbiausių elektros paskirstymo punktų pietų Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų rajonuose. Pastotė buvo pastatyta ir bus modernizuojama siekiant prijungti ir įgalinti energijos galių perdavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos. Su back-to-back intarpu pastotė sujungta yra su nauja 330 kV oro linija. Alytaus 330 / 110 / 10 kV pastotė yra sujungta su 330 kV Lietuvos elektros perdavimo tinklu dviem oro linijomis: Alytus–Lietuvos elektrinė Elektrėnuose bei Alytus–Gardinas (Baltarusija), bei aštuoniomis 110 kV elektros perdavimo oro linijos. Taip pat bus nutiesta nauja dvigrandė 330 kV elektros perdavimo oro linija iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE).

Pastotės rangovas: A.Žilinskio ir ko UAB