Dokumentinis filmas apie LitPol Link elektros jungties įgyvendinimą

2016 m. balandis 14 d.

Džiaugiamės galėdami pristatyti dokumentinį filmą, kuris atvaizduoja svarbiausius atliktus darbus įgyvendinant elektros perdavimo jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos, vadinamą LitPol Link.

Pirmą kartą istorijoje 500 MW galios jungtis LitPol Link sujungė Lietuvos ir Lenkijos energetines infrastruktūras ir tapo abiejų šalių energetinių sistemų neatskiriama integruota dalimi. Baltijos šalys - Lietuva, Latvija ir Estija dabar jau yra sujungtos su kontinentinės Europos tinklais. Po LitPol Link jungties įjungimo elektros energiją galima įsigyti ir parduoti elektros energijos prekybos biržose – Nord Pool(Lietuvoje) ir Towarowa Giełda Energii (Lenkijoje).

Remiantis rinkos informacija, jau po kelių pirmų mėnesių jungties veikimo, aiškiai matyti, jog nauja jungtis yra intensyviai naudojama elektros rinkos dalyvių, kas patvirtina poreikį vis labiau integruoti Europoje ir regione esančias, anksčiau izoliuotas, energetikos rinkas. Elektros tiekimo diversifikacija tarpvalstybinėmis jungtimis didina energetinio tiekimo saugumą regione, o Lenkija ir Lietuva ypač sustiprino savo energetinį saugumą, įgalinant elektros eksportą ir importą iš Europinių rinkų, pradėjus veikti LitPol Link jungčiai. Patikima infrastruktūra yra esminis elementas bei platforma nepertraukiamos energijos tiekimui bei prekybai tarpvalstybiniu mastu, kas lemia Europos ekonomikos augimą ateityje sakė Artūras Vilimas "LitPol Link" įmonės valdybos pirmininkas

Įgyvendinus naują elektros jungtį pasiekti šie tikslai:

  • Sujungta infrastruktūra ir „energetinės salos“  integruotos į ES bendras energetines rinkas, kadangi Baltijos šalių elektros tinklai ir rinkos (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) anksčiau nebuvo sujungti su kontinentinės Europos tinklais ir rinkomis;
  • Padidintas energetinio tiekimo saugumas Baltijos jūros regione, ypač Lietuvoje ir Lenkijoje;
  • Pabaigta energetikos jungčių, apsupančių Baltijos jūrą („Baltijos Žiedo“) statyba, didinančia sistemų veikimo patikimumą regione ir  prisidedančia prie efektyvaus energijos generacijos resursų panaudojimo visos visuomenės gerovei ir aplinkosaugos labui;
  • Paskatintas bendros energetikos rinkos Europoje kūrimas;

Džiaugiamės, kad nauja LitPol Link jungtis didina energijos tiekimo saugumą ir šiaurės rytų Lenkijoje, kur yra palyginamai nedaug elektros energijos generacijos šaltinių sakė Andrzej Kurpiewski, "LitPol Link" įmonės valdybos vice-pirmininkas

Susijusios naujienos