LitPol Link elektros jungčiai – 27 mln. eurų Europos Sąjungos finansinė parama

2015 m. liepa 14 d.

Lietuvos ir Lenkijos elektros jungčiai „LitPol Link“ iš dalies finansuoti Europos Komisija ir Europos Sąjungos (ES) valstybės narės šiandien patvirtino 27,4 mln. eurų finansinę paramą.

Parama šiam projektui bus skirta iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės „Connecting Europe Facility“ (CEF). Tai yra 67 proc. sumos, dėl kurios kompensavimo „Litgrid“ kreipėsi į CEF. Iš viso šiame kvietime CEF lėšomis ES energetikos projektams finansuoti išdalinta daugiau kaip 149 mln. eurų. Šis kvietimas pirmiausia buvo skirtas įvairioms energetikos projektų studijoms finansuoti, lėšos konkretiems projektų įgyvendinimo darbams teko tik trims projektams, o „LitPol Link“ įvertintas kaip tinkamiausias CEF lėšomis finansuoti šio kvietimo projektas.

Bendromis pastangomis pavyko pasiekti pagrindinį tikslą – sumažinti investicijų į naująją jungtį įtaką elektros tarifui. Todėl sprendimo skirti paramą „LitPol Link“ projektui naudą pajus visi elektros vartotojai.
"LitPol Link“ darbų finansavimui užsitikrinti buvo labai svarbus sutelktas daugybės žmonių ir šalies institucijų darbas. Pirmąjį žingsnį žengėme 2013 metais, kai projektas pateko į Europos Sąjungos Bendrojo intereso projektų sąrašą. Tolesniame etape nacionalinis reguliuotojas – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – derino projekto finansavimo galimybes su Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER, o pagrindinis veiksmų koordinavimo vaidmuo teko Energetikos ministerijai. Energetikos ministras Rokas Masiulis.

CEF programos lėšomis finansuojami ES energetikos, susisiekimo ir telekomunikacijų infrastruktūros projektai, kurie yra įtraukti į ES bendrojo intereso projektų sąrašą. Pagal CEF reglamentą „Litgrid“ dar 2014 metais kreipėsi į Švediją, Norvegiją ir Vokietiją – šalis, kurioms šis projektams taip pat bus naudingas. Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), atlikdama nepriklausomą kaštų ir naudų įvertinimą, pirmą kartą monetizavo Lietuvos elektros sistemos patikimumo kainą, konstatuodama, kad dėl „LitPol Link“ projekto Lietuvos patiriamos naudos viršys investicijas. Dėl projekto sąnaudų kompensavimo į CEF kreiptasi siekiant sumažinti investicijų įtaką elektros perdavimo tarifui.

Nagrinėti galimybes, rengti paraišką, derinti interesus su kitomis naudą iš projekto gausiančiomis šalimis ir nacionaliniais reguliuotojais bei jų asociacija – tai buvo labai intensyvus, kompleksiškas ir sudėtingas darbas, kurį turėjome atlikti tuo pat metu, kai proceso reglamentas buvo kuriamas. Daivis Virbickas, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

Lietuvai tenkanti „LitPol Link“ projekto kaštų dalis – 108 milijonai eurų, ji apima investicijas į elektros perdavimo liniją nuo Alytaus iki Lenkijos sienos ir srovės keitiklių stotį prie Alytaus. Dalis šių Lietuvai tenkančių kaštų – 27,4 mln. eurų – negrąžintinai bus kompensuoti iš CEF.

„LitPol Link“ projektas yra Baltijos energijos rinkų sujungimo plano (BEMIP) dalis, kuriuo siekiama iki 2015 metų pabaigos sujungti ES Baltijos jūros regiono valstybių energetikos sistemas. Kartu siekiama įgyvendinti vieną svarbiausių ES strateginių tikslų – panaikinti energetinių salų izoliaciją Europos Sąjungoje. Jau 2015 metų gruodžio pabaigoje ši jungtis pirmą kartą sujungs Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemas.

Susijusios naujienos