Film dokumentalny na temat połączenia elektroenergetycznego LitPol Link

11 kwietnia 2016

Mamy przyjemność ogłosić wydanie filmu dokumentalnego, który pokazuje najważniejsze prace wykonane w celu budowy połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą, zwanego LitPol Link.

Po raz pierwszy w historii most energetyczny o mocy 500 MW połączył infrastruktury energetyczne Litwy oraz Polski i stał się integralną częścią systemów przesyłowych obu krajów. Kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa oraz Estonia są teraz włączone do systemu energetycznego Europy kontynentalnej. Po uruchomieniu połączenia  „Polska-Litwa”, energię elektryczną dostępną przez nowe połączenie, można nabywać na giełdach Nord Pool Spot oraz Towarowej Giełdzie Energii.

Na podstawie informacji rynkowej z pierwszych miesięcy użytkowania połączenia widać, że połączenie było przez ten czas intensywnie wykorzystywane, co potwierdza europejską oraz regionalną potrzebę integracji odizolowanych rynków energetycznych. Dywersyfikacja zdolności przesyłowych poprzez połączenia transgraniczne jest bardzo ważna dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w regionie. Zarówno Polska, jak i Litwa, zwiększyły swoje bezpieczeństwo energetyczne, poprzez umożliwienie importu oraz eksportu energii z szerokiego obszaru europejskiego. Niezawodna infrastruktura jest kluczowym elementem oraz platformą wymiany dla dostarczania energii elektrycznej, co determinuje europejski wzrost gospodarczy w przyszłości. powiedział Artūras Vilimas, prezes zarządu spółki „LitPol Link”

Dzięki budowie nowego połączenia zrealizowane zostały następujące cele:

  • Połączenie infrastruktury oraz integracja „wysp energetycznych” z rynkiem energetycznym Unii Europejskiej. Wcześniej systemy i rynki energetyczne krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) nie były połączone z systemem energetycznym Europy kontynentalnej;
  • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności dla Litwy i Polski;
  • Zamknięcie „pierścienia bałtyckiego” systemów energetycznych krajów otaczających Morze Bałtyckie oraz zwiększenie niezawodności systemów. Skutkuje to bardziej efektywnym wykorzystaniem mocy wytwórczych, co jest korzystne dla społeczeństwa oraz środowiska naturalnego;
  • Sprzyjanie procesowi tworzenia realnego rynku energetycznego w Europie.
Cieszymy się, że nowe połączenie zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, w szczególności w północno-wschodniej Polsce, gdzie jest stosunkowo mało źródeł wytwarzania energii. powiedział Andrzej Kurpiewski, wiceprezes zarządu spółki „LitPol Link”

Powiązane aktualności