LitPol Link laureatem tytułu Nowy Impuls 2015

20 listopada 2015

Operatorowe sieci przesyłowych Polski i Litwy - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz LITGRID AB, a także spółka LitPol Link Sp. z o.o. - koordynator prac w projekcie zostały laureatem wyróżnienia Nowy Impuls 2015 za projekt mostu energetycznego Polska-Litwa. Prestiżowe tytuły dla podejmujących odważne decyzje liderów nowych technologii i pionierów innowacyjnych rozwiązań wręczono w trakcie gali XII Kongresu Nowego Przemysłu.

Wyróżnienia Nowy Impuls to okazja do zwrócenia uwagi na to, co ważne w sektorze energii, co decyduje o jego przyszłości i perspektywach. Nasza nagroda trafia do firm, instytucji i osób, które wnoszą do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego nową jakość, wskazują ofensywne trendy i wyznaczają kierunki pozytywnych zmian powiedział w trakcie gali wręczenia nagród Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

Wyróżnienie dla: Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., LITGRID AB oraz LitPol Link Sp. z o.o. przyznane były za zdecydowanie, determinację i konsekwencję przy tworzeniu koncepcji mostu energetycznego Polska-Litwa i realizację pionierskiej w skali Europy inwestycji, której zaplanowane na grudzień br. zakończenie, stanie się ważnym czynnikiem podnoszącym poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski, dając możliwości importu 500 MW energii elektrycznej z Litwy. Na bezpieczeństwie zyska także Litwa. Uruchomienie mostu i uzyskanie połączenia Litwy ze Szwecją powinno wpłynąć na spadek cen hurtowych energii, co podniesie konkurencyjność gospodarki. Organizatorzy podkreślili, że tworząc most energetyczny Polska-Litwa, udało się pokonać wiele przeszkód organizacyjnych oraz że sąsiedzkie państwa i firmy zaangażowane w projekt mogą się czuć dumne z jego powodzenia.

Czujemy się zaszczyceni otrzymując wyróżnienie Nowego Przemysłu za projekt mostu energetycznego. Most energetyczny LitPol Link zostanie ukończony, zgodnie z planem, w grudniu 2015 r. oraz umożliwi wymianę energii pomiędzy dwoma krajami – Polską oraz Litwą, a także domknie sieć połączeń energetycznych wokół Morza Bałtyckiego, tworząc tzw. „Baltic Ring". powiedział Artūras Vilimas, Prezes Zarządu spółki „LitPol Link“

Tytuły Nowy Impuls 2015 wskazują na to, co w sektorze energii jest ważne, co decyduje o jego przyszłości i perspektywach. Kongres Nowego Przemysłu należy do najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w Polsce, gromadząc każdego roku około 1000 uczestników – najważniejszych postacie sektora energii reprezentujących polską i europejską gospodarkę, przedstawicieli zarządów czołowych przedsiębiorstw, delegatów rządu, parlamentu i administracji publicznej. Celem Kongresu Nowego Przemysłu jest wspieranie pozytywnych inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorach: energetycznym, gazowym i paliwowym.

Po 8 latach prac nad projektem budowy mostu energetycznego Polska-Litwa prace zmierzają ku końcowi. Cieszymy się, że udało się ukończyć tak duży projekt, przy zaangażowaniu wielu wykonawców o całkowitej wartości ponad 550 milionów Euro o czasie. powiedział Andrzej Kurpiewski, Wiceprezes Zarządu spółki „LitPol Link“

Powiązane aktualności