Rozpoczęły się przygotowania do drugiego połączenia energetycznego pomiędzy Polską a Litwą

16 września 2016

Drugie połączenie energetyczne pomiędzy Polską a Litwą, które będzie stanowić uzupełnienie do obecnie działającego łącza pomiędzy Alytusem a Ełkiem, jest jednym z najbardziej istotnych oraz najbardziej skomplikowanych elementów potrzebnych do synchronicznego połączenia systemów krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy kontynentalnej.

Zarówno Polska, jak i Litwa, rozważają opcje wytyczenia nowej trasy linii. Po litewskiej stronie granicy opcje połączenia będą analizowane przez spółkę doradztwa technicznego Sweco Lietuva, która została wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez spółkę Litgrid.

Nowe połączenie energetyczne z Polską jest konieczne do przygotowania sieci krajów bałtyckich do synchronizacji z siecią Europy Zachodniej. W celu zapewnienia sprawnej i niezawodnej synchronicznej pracy systemu energetycznego, Polska i Litwa powinny być połączone przez co najmniej dwa łącza: przez łącze LitPol Link, które działa od początku tego roku oraz za pośrednictwem dodatkowego połączenia. Wybranie kierunku przebiegu nowej linii jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem i nie może być wykonane w pośpiechu. Opcje przebiegu trasy linii uwzględnią tereny zamieszkałe, obszary chronione, oraz inne aspekty środowiskowe, zarówno w Polsce jak i na Litwie powiedział Daivis Virbickas, Dyrektor Generalny Litgrid

W chwili obecnej dwutorowa linia LitPol Link jest jedynym połączeniem łączącym systemy energetyczne krajów bałtyckich z Europą Zachodnią. Należy podkreślić, że połączenie energetyczne służy jako gwarant stabilności systemu elektroenergetycznego dla operatorów sieci przesyłowych zarówno w Polsce, jak i na Litwie, ponieważ zapewnia moce rezerwowe potrzebne w celu uniknięcia przerw w zasilaniu. Nowa linia pozwoli na większą integrację z sieciami Europy kontynentalnej, co jest jednym z warunków koniecznych w celu synchronizacji systemów przesyłowych. Specjaliści Sweco Lietuva będą mieli trzy miesiące na analizę opcji przebiegu linii. Przewiduje się, że połączenie energetyczne może rozpocząć bieg w okolicach Mariampolu, gdzie będzie zbudowana nowa stacja energetyczna, która będzie wytyczona w kierunku granicy polsko-litewskiej. Spółka, która przygotowuje studium, ma za zadanie zaproponować co najmniej cztery alternatywne przebiegi trasy linii, włączając miejsce budowy nowej stacji w Mariampolu. Przebieg linii ma być zaplanowany tak, aby przebiegał jak najdalej od obszarów zamieszkałych, obiektów dziedzictwa kulturowego, rezerwatów przyrody oraz innych obszarów chronionych.

Pierwsze wyniki studium powinny być dostępne w grudniu tego roku. Analogiczne studium przygotowuje spółka PSE Inwestycje, spółka zależna polskiego operatora systemu przesyłowego.

W roku 2013, szwedzka spółka doradcza Gothia Power przygotowała studium wykonalności integracji krajów bałtyckich z systemem energetycznym Unii Europejskiej na zlecenie operatorów systemów przesyłowych krajów bałtyckich oraz badała możliwości budowy nowych połączeń. Przygotowane studium zawiera analizę opcji synchronicznego połączenia z sieciami Europy Zachodniej oraz wskazuje na to, że drugie połączenie pomiędzy Polską a Litwą jest warunkiem koniecznym w celu synchronizacji systemów energetycznych.

Powiązane aktualności