Bezpieczeństwo

Połączenie „LitPol Link” pomoże ukończyć budowę unijnego rynku energii poprzez integrację systemów energii elektrycznej krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z innymi rynkami UE, w tym z rynkiem polskim oraz poprawi dostawy energii dla przemysłu i konsumentów. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej, połączenie „LitPol Link” pomoże też zmniejszyć zależność krajów bałtyckich wciąż połączonych z rosyjską siecią energetyczną.

Wiemy, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii i jak silnie odczuwana jest w tym czasie, zwłaszcza przez Polskę i kraje bałtyckie. Projekty, takie jak „LitPol Link”, odpowiadają na problem energetycznej zależności i są kluczowe dla ukończenia jednolitego europejskiego rynku energii. Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej.
Najważniejszą wartością, określającą korzyści z połączenia „LitPol Link”, jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii oraz możliwość wymiany energii elektrycznej państw bałtyckich z krajami Europy Zachodniej. To połączenie  jest częścią planu połączenia rynków energii krajów bałtyckich BEMIP, który ma na celu do roku 2015 połączyć systemy energetyczne państw regionu Morza Bałtyckiego oraz zlikwidować odizolowane pod względem energetycznym obszary na terenie Unii Europejskiej.

W wymiarze krajowym obu państw realizujących LitPol Link, projekt umożliwia rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej w północno – wschodniej Polsce oraz w południowej Litwie jednocześnie poprawiając pracę systemu i zwiększając bezpieczeństwo oraz zdolności przesyłowe dla wymiany między państwami. Działający most elektryczny znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię nie tylko na Litwie i w Polsce, ale w całym regionie państw bałtyckich.

Zrealizowanie połączenia elektroenergetycznego między Litwą i Polską bez wątpienia daje szansę  na rozwój ekonomiczny regionu. Przebudowy w sektorze energetycznym na terenie południowej Litwy przyczynią się do wzmocnienia pewności i stabilności dostaw energii elektrycznej, a to pozwala planować rozwój gospodarki. Rozwój sieci elektroenergetycznej nie tylko zwiększy pewność stabilnych dostaw prądu, ale będzie także szansą na wzrost gospodarczy oraz podniesienie walorów regionu w oczach potencjalnych inwestorów.
Dzisiaj jesteśmy w fazie realizacji prac budowlanych, ale warto przypomnieć, że prace przygotowawcze dla inwestycji po stronie polskiej i litewskiej, czyli planowanie i uzyskiwanie pozwoleń na budowę trwały ponad pięć lat. Do realizacji tej inwestycji potrzebna była nie tylko wola polityczna, ale również wiedza i zaangażowanie wielu ludzi, którzy biorą udział w realizacji projektu LitPol Link. Artūras Vilimas - Prezes Zarządu "LitPol Link"
Film o projekcie LitPol Link. Bezpieczne, zielone połączenie.