LITGRID AB

System elektroenergetyczny Litwy

Za gwarancję ciągłości przesyłu energii elektrycznej na Litwie odpowiedzialna jest spółka akcyjna LITGRID AB, która kontroluje i rozwija sieć elektroenergetyczną, zapewnia przesył energii do operatorów krajowych systemów dystrybucyjnych, koordynuje pracę systemu energetycznego Litwy oraz zajmuje się handlem energią elektryczną. Do Litgrid AB należy 50 proc. udziałów w LitPol Link sp. z o.o.

Do spółki należy ponad 6 tys. km linii elektroenergetycznych o napięciu 330 kV i 110 kV, 226 stacji elektroenergetycznych i rozdzielczych, centra dyspozycji mocy, technologii informatycznych oraz telekomunikacji. Należąca do spółki elektrownia wodna w Kownie oraz elektrownia szczytowo-pompowa w miejscowości Kruonis regulują tryb przesyłu energii elektrycznej.

Zarządzane przez Litgrid AB sieci przesyłowe są połączone czterema liniami elektroenergetycznymi o napięciu 330 kV z Łotwą, pięcioma z Białorusią oraz trzema z systemami elektronergetycznymi Rosji (Obwód Kaliningradzki). Dzisiaj spółka jest łącznikiem działających równolegle systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich, Białorusi oraz Rosji. Zarządza przepływem oraz rodzajami energii elektrycznej istotnymi dla gospodarki oraz codziennego użytku.

Więcej informacji o LITGRID AB

Vilija Railaitė- Dyrektor departamentu komunikacji
+370 5278 2361
vilija.railaite@litgrid.eu