LitPol Link

"LitPol Link" – to spółka z ograniczą odpowiedzialnością założona 19 maja 2008 roku, której zadaniem jest zrealizowanie prac przygotowawczych do budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. 50 procent udziałów spółki LitPol Link należy do PSE S.A., pozostałe 50 procent należy do LITGRID AB, pełniących funkcje operatorów przesyłowych.

Misją "LitPol Link" jest:
•    przygotowanie projektu technicznego w celu wybudowania połączenia elektroenergetycznego,
•    uzgodnienie przebiegu nowej linii,
•    ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
•    rozwiązanie kwestii własnościowych,
•    uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
•    wykonanie innych koniecznych prac przygotowawczych.
•    prowadzenie komunikacji międzynarodowej, w tym CSR dotyczącej projektu,
•    wymiana informacji pomiędzy operatorami sieciowymi w trakcie realizacji inwestycji

"LitPol Link" koordynuje prace związane z realizacją połączenia Polski i Litwy dwutorową napowietrzną linią elektroenergetyczną o napięciu 400 kV Alytus-Ełk wraz z nowoczesną stacją elektroenergetyczną w mieście Alytus. Nowe połączenie elektroenergetyczne umożliwi Litwie oraz innym państwom bałtyckim włączenie się do systemu elektroenergetycznego Europy Zachodniej. Projekt LitPol Link, którego wartość wynosi 450 mln EUR, został wpisany na listę zadań strategicznych Unii Europejskiej.

Udział PSE S.A.

50 %

Udział Litgrid AB

50 %

Wartość inwestycji

550 mln EUR
Władze "LitPol Link" Sp. z o.o.

Maciej Ancerowicz Prezes Zarządu

Dane rejestrowe:

"LitPol Link" Sp. z o. o.
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP 525-243-12-80
REGON: 141494085
Kapitał zakładowy: 2,000,000 PLN