Lietuvos ir Lenkijos
elektros energijos jungtis

Informacija apie pirkimus

  • Skelbimas dėl pirkimo: Techninės ir sutarties valdymo konsultacinės paslaugos "LitPol Link" veiklai (GA011A-08)

 
 2013 03 21 - skelbimo išaiškinimas
 2013 03 13 - skelbimo išaiškinimas
 2013 03 08 - skelbimo išaiškinimas
 2013 03 05 - kvietimas teikti paraiškas dalyvauti konkurse
 
  • Skelbimas dėl pirkimo: Konsultacinės paslaugos 330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstrukcijos ir išplėtimo techninio projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui (GA011A-06)

 
 2011 11 10 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 11 10 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 10 05 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 09 28 - pakartotinis kvietimas teikti paraiškas dalyvauti konkurse  
 2011 08 12 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 08 08 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 08 03 - kvietimas teikti paraiškas dalyvauti konkurse (santrauka)  
  • Skelbimas dėl pirkimo: Konsultacinės paslaugos "LitPol Link" viešųjų pirkimų veiklai (GA011A-04)

 
 2011 05 13 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 05 12 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 05 09 - skelbimo išaiškinimas  
 2011 05 04 - Informacija apie pirkimus (en)  
 
  • Skelbimas dėl viešojo pirkimo: Gauti statybos leidimą dvigrandei 400 kV linijai Elkas-Lenkijos siena

 
 2011 06 13 Pranešimas apie naudingiausio pasiulymo išrinkima  
 2011 04 28 Esminių reikalavimų išaiškinimas  
 Priedas Nr 1 - 115 klausimas  
 Informacija rangovams  
 2011 04 21 Esminių reikalavimų išaiškinimas  
 Priedas Nr 1 - 16 klausimas  
 Priedas Nr 2 - 18 klausimas  
 Priedas Nr 3 - 116 klausimas  
 Sklypų sąrašas – 105 klausimas  
   

 2011 04 18 SKELBIMO TURINIO PAKEITIMAS.

Pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo terminų pasikeitimas.

 
   
 2011 03 11 - skelbimas dėl viešojo pirkimo (tik lenkų k.)  
 Pilną dokumento versiją lenkų kalba rasite čia  
   
  • Skelbimas dėl neviešojo pirkimo: Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos projekto įskaitant gamtinius tyrimus parengimas 400 kV jungties Elkas-Lenkijos siena statybai bei Elko transformatorių pastotės rekonstrukcijai

 
 2010 05 07 - skelbimas dėl neviešojo pirkimo (tik lenkų k.)  
   
 
  • Projekto finansinio-operacinio modelio parengimas

 

 2009 11 24 - informacija apie pirkimus  (en, pdf).

 
   
  • Konsultacinės paslaugos galimybių studijai atlikti, techninei dokumentacijai rengti ir teritorijų planavimui vykdyti rekonstruojat ir išplečiant Alytaus transformatorių pastotę nuolatinės srovės intarpu

 
   

 2009 10 13 - Pradedamas rengti specialusis planas (lt, pdf)

 

 2009 12 06 - Informacija apie pirkimus (en, pdf)

 
   
  • Konsultacinės paslaugos 400 kV elektros perdavimo oro linijos „Alytaus transformatorių pastotė – Lenkijos Respublikos siena“ teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūroms ir dokumentams parengti

 

 2009 06 03 - Informacija apie pirkimus (en, pdf)

 
   
  •  Trasos studijos paruošimas Lenkijos pusėje investiciniam projektui: "400kV jungties statyba Elkas - Lenkijos Respublikos siena  "

 
 05 05 2009 - paskelbta informacija apie pirkimus