Połączenie
elektroenergetyczne Polska – Litwa

O LitPol Link

LitPol Link – to spółka założona 19 maja 2008 roku, której zadaniem jest zrealizowanie prac przygotowawczych do budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.

50 procent udziałów spółki LitPol Link należy do PSE S.A., pozostałe 50 procent należy do Litgrid  AB, pełniących funkcje operatorów przesyłowych.

Misją LitPol Link jest przygotowanie projektu technicznego w celu wybudowania połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, uzgodnienie przebiegu nowej linii, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, rozwiązanie kwestii własnościowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie innych koniecznych prac przygotowawczych.

LitPol Link koordynuje prace związane z realizacją połączenia Polski i Litwy dwutorową napowietrzną linią elektroenergetyczną o napięciu 400 kV Alytus-Ełk wraz z nowoczesną stacją elektroenergetyczną w mieście Alytus.
Nowe połączenie elektroenergetyczne umożliwi Litwie oraz innym państwom bałtyckim włączenie się do systemu elektroenergetycznego Europy Zachodniej.