Połączenie
elektroenergetyczne Polska – Litwa

O projekcie